erfgoeddag 2011

armoe troef!

zondag 1 mei 2011


De Gentse archieven en erfgoedinstellingen bevatten meer dan voldoende materiaal om aan te tonen dat armoede in het verleden een realiteit was voor velen. Zo werden de vele fabrieksarbeiders in het 19de-eeuwse Gent dagelijks geconfronteerd met lange werkdagen, lage lonen, slechte huisvesting, povere voeding en zo goed als geen vrije tijd. Leven was voor hen vooral een strijd om te overleven. 

campagnebeeld Erfgoeddag 2011Ook in het Ancien Regime was armoede structureel aanwezig. De levensomstandigheden van aanzienlijke bevolkingsgroepen waren weinig benijdenswaardig.  Verschillende historische gebouwen in Gent herinneren nog altijd aan een eeuwenoude, al dan niet religieuze, armen- en ziekenzorg en liefdadigheid.  Vandaag blijft armoede een zeer actueel thema. Daarom nemen armen op deze Erfgoeddag ook zelf het woord.

Ondanks de ernst van het onderwerp wordt het op deze Erfgoeddag niet uitsluitend kommer en kwel. De Gentse erfgoedinstellingen vullen het thema ‘Armoede’ op uiteenlopende, soms zeer verrassende wijze in. Culturele rijkdom kan materiele armoede overstijgen. Sommige kunstenaars veranderen de alledaagse banaliteit in een rijke belevenis. Enkele erfgoedinstellingen gaan nog verder en bundelen hun activiteiten onder de titel ‘Armoe is een troef !’.

armoede in al zijn diversiteit

In het programma vind je een thematisch overzicht van alle deelnemende archieven en erfgoedinstellingen. Stippel zelf een route uit gebaseerd op je interesses of volg op eigen houtje een wandeling of een van de fietstochten die we suggereren. Dat Gent rijk is aan water zal je geweten hebben wanneer je een van de fietslussen volgt. Tandje bijsteken? Combineer naar hartelust verschillende lussen.
Volg je liever de gids? Reserveer dan tijdig een gegidste wandeling of fietsroute.

terugblik erfgoeddag 2011

Hieronder enkele sfeerbeelden.
© studenten fotografie van de SintLucasAcademie Gent

lees ook…