onderdelen

Belangrijke onderdelen van de STAM-/Bijlokecollectie zijn:

- archeologische artefacten: objecten uit de prehistorische, Gallo-Romeinse, Merovingische en middeleeuwse periode, afkomstig van diverse vindplaatsen in Gent en omstreken;

Chinese waterpijp uit de 19de eeuw- plastische kunsten (12de tot 19de eeuw): beeldhouwwerken, schilderijen, tekeningen, aquarellen en grafiek, die handelen over Gent. Concreet gaat het onder andere om stadsgezichten, historische feiten en personages, plannen van gebouwen, decoratie van (verdwenen) Gentse woonhuizen en historische gebouwen, taferelen uit het verenigingsleven …;

- toegepaste kunsten (10de tot 19de eeuw): sier- en gebruiksvoorwerpen in keramiek, glas, edele en niet-edele metalen, kostuums en textilia, meubels, muziekinstrumenten, numismatiek, objecten van de vrijmetselarij, wandtapijten, wapens. Deze objecten zijn direct verbonden met het maatschappelijke leven binnen de stad;

- historische interieurs.


Een historisch interieur dat in de 20ste eeuw een vaste plaats in het abdijpatrimonium van de Bijloke kreeg, is dat van de 17de-eeuwse thesaurie uit het Gentse stadhuis. Het behoort sinds de 19de eeuw tot de museumcollectie en werd naar aanleiding van de opening van het STAM gerestaureerd.

agenda