het verhaal van gent

gent, stad van alle tijden

Geen enkele periode of macht was bepalend voor het beeld van Gent. Gent is tegelijk een universiteitsstad, een havenstad, een historische stad, een cultuurstad.  Een stad van alle tijden.

Het STAM is het instrument om de stad laag per laag te ontcijferen, om oude stadsweefsels weer zichtbaar te maken en om krijtlijnen voor de toekomstige ontwikkelingen te ontdekken. Het STAM ontleedt de opgestapelde tijd en maakt Gent leesbaar.

'hepromobeeld STAMdivingt verhaal van gent' door het STAM

Het vaste STAMcircuit 'Het verhaal van Gent' volgt een helder chronologisch parcours langs 6 museumzalen die elk een periode uit de stadsgeschiedenis omvatten. Meer dan 300 tot de verbeelding sprekende collectiestukken brengen dit verhaal in beeld en verschillende multimediale toepassingen verdiepen het.

Daarnaast zijn er ook twee thematische zijsprongen, grootformaat foto's van Magnumfotograaf Carl De Keyzer die een brug slaan naar de stad van vandaag, luisterbanken die getuigenissen over Gent laten horen en een toekomstzaal met een regelmatig wisselende invulling.

 

het gebouw vertelt mee

De ruimtes van de voormalige Bijlokeabdij, met elkaar verbonden door de pandgangen, functioneren als museumzalen. De pandgangen vormen als het ware de tijdslijn.

Het unieke aan het gebouw is dat de opeenvolgende bouwfases de opgestapelde tijd zichtbaar maken in de verschillende ruimtes: het dormitorium en de refter evoceren bijvoorbeeld de groei van Gent tot middeleeuwse grootstad, de barokke zaal ‘1715’ roept de stad uit de 17de en 18de eeuw op.

 

 

 

 

agenda